Instellingen

Kamer stelt makkelijker ontslag ambtenaren uit

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft het omstreden besluit over het opheffen van de bijzondere rechtspositie van ambtenaren met zeker een week uitgesteld.

De ambtenaren die ertegen in Den Haag protesteerden, reageren opgelucht op het uitstel. De AbvaKabo FNV hoopt dat het plan uiteindelijk wordt ingetrokken. De Tweede Kamer zou dinsdagmiddag stemmen over het voorstel om de speciale ontslagbescherming van ambtenaren op te heffen. Zij moeten dezelfde rechten en plichten krijgen als andere werknemers.

Ambtenaren voerden op het Plein voor de Tweede Kamer actie tegen dit voorstel. Ze hebben een petitie aangeboden aan Kamerleden. Die had kennelijk al snel effekt: Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie vroeg uitstel van de stemming om te kunnen praten over aanpassingen van het voorstel. Verder moet minister Plasterk meer vertellen over het overleg met de ambtenarenvakbonden.