Angst voor Groningse toestanden door gaswinning bij Westerlee

WESTLAND - In de Westlandse politiek zijn zorgen over de boring naar gas bij het dorp Westerlee. De partij Progressief Westland heeft er over aan de bel getrokken bij het college van burgemeester en wethouders.
De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft eerder proefboringen gedaan op het terrein tussen de Kade van Ras en de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk. De boringen zijn succesvol verlopen. Daarom wordt er over enkele weken begonnen met het winnen van gas.
In het veld zit naar schatting een half miljard kubieke meter aardgas. Daarmee behoort het gebied tot de kleine gasvelden in Nederland, maar Progressief Westland vreest voor ‘Groningse toestanden’. De partij doelt daarmee op aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Veel huizen in Groningen zijn daardaar verzakt en beschadigd.
De politieke partij wil weten of er onderzoek is gedaan naar de risico’s van de gaswinning bij Westerlee.