Alphense woningbouwvereniging ontbindt 24 huurcontracten wegens woonfraude

Huis te huur
Huis te huur
ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense woningbouwvereniging wonenCentraal heeft in 2013 24 huurcontracten ontbonden wegens huurfraude. Meestal ging het om illegale onderverhuur.
In maart vorig jaar begon de corporatie met een structurele aanpak van woonfraude. Dit leverde 104 meldingen op. Deze meldingen zijn onder de loep genomen. Er werden 62 huisbezoeken gedaan. Dit resulteerde in 24 huuropzeggingen.
Vormen van woonfraude zijn onderhuur, kamerverhuur, overbewoning, drugspanden, hennepteelt en kraaksituaties. Door woonfraude stagneert de doorstroom op de woningmarkt en lopen de wachttijden verder op.