CDA: 'Provinciale wegen moeten veiliger'

Provinciale weg
Provinciale weg
DEN HAAG - Het CDA in de Tweede Kamer wil dat er afspraken komen met de provincies over terugdringing van het aantal verkeersdoden. CDA-Kamerlid Sander de Rouwe vroeg daarom in een debat over verkeersveiligheid.
Hij noemde het 'onverteerbaar' dat er nog jaarlijks honderden gezinsdrama's zijn omdat er iemand in het verkeer is omgekomen. De provinciale wegen zijn het meest onveilig. Minister Melanie Schultz-van Haegen voelt niet veel voor het voorstel, omdat provincies dan ook weer om meer geld gaan vragen en dat is er niet.
Ook andere partijen vragen om aandacht voor de provinciale wegen. De PVV, D66 en GroenLinks willen dat er meer gecontroleerd wordt op hardrijders.