Instellingen

Grootste pensioenfondsen verlagen pensioenen dit jaar niet

Financiële meevaller voor Den Haag
Financiële meevaller voor Den Haag

DEN HAAG - Bij de grootste pensioenfondsen van Nederland wordt dit jaar niet gekort op de pensioenen. Bij het pensioenfonds voor de zorg Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFWZ) worden de pensioenen zelfs voor het eerst sinds 2010 weer gedeeltelijk geïndexeerd. Dat maakten de fondsen vrijdag bekend bij de presentatie van hun dekkingsgraden over het vierde kwartaal.

Ambtenarenpensioenfonds ABP, met 2,8 miljoen deelnemers het grootste fonds van het land, is door positieve rendementen op aandelen in staat de pensioenverlaging van 0,5 procent van vorig jaar te schrappen. Eind december stond de dekkingsgraad van ABP op 105,9 procent, ofwel 1,7 procentpunt boven de minimaal vereiste grens. Het herstel is nog wel erg pril, zodat ABP de pensioenen niet zal indexeren.

Bij PFZW is de dekkingsgraad opgelopen tot 109 procent. 'Dat betekent dat we de pensioenen met 0,94 procent (gedeeltelijk) kunnen indexeren. Bovendien komt er dit jaar geen premieverhoging', zei directeur Peter Borgdorff van PFZW.

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Ook pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) voert geen verlaging van de pensioenen door. De dekkingsgraad die aangeeft in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, lag eind december een fractie onder het vereiste niveau (op 103,8 procent), maar staat daar medio januari alweer boven.

De pensioenen van werknemers in de bouw hoeven dit jaar eveneens niet te worden gekort. BpfBouw zag zijn dekkingsgraad stijgen tot 111,6 procent. Dat is 5,8 procentpunt hoger dan een jaar eerder en ruim boven het wettelijk vereiste minimum.

Onduidelijkheid bij PME

Van de grotere fondsen is er alleen bij het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) nog onduidelijkheid. PME is er afgelopen jaar financieel beter voor komen te staan, maar de dekkingsgraad is nog niet op het vereiste niveau. De directie van PME zegt daarom meer tijd nodig te hebben voor het besluit of de pensioenen dit jaar opnieuw worden gekort. Het fonds heeft nog tot 12 februari de tijd om tot een besluit te komen en De Nederlandsche Bank (DNB) hierover te informeren.