VIDEO: Arnoud van Doorn: 'Het OM wil mij beschadigen'

DEN HAAG - Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn verwijt het Openbaar Ministerie een ‘politiek proces’ te voeren. ‘Het OM probeert een lastige volksvertegenwoordiger te beschadigen,’ zei Van Doorn vrijdag na de rechtszitting waar hij terecht stond voor drugshandel, wapenbezit en het lekken van geheime raadstukken.
Het Openbaar Ministerie eiste tegen Van Doorn zes maanden celstraf waarvan 2 maanden voorwaardelijk. De officier van justitie vindt een werkstraf niet passend, gezien de opeenstapeling van strafbare feiten. Ook vindt justitie dat Arnoud van Doorn een voorbeeldfunctie heeft als raadslid en daardoor beter zou moeten weten.
Undercover
Zelf zegt de ex-PVV die inmiddels is bekeerd tot moslim en zich heeft aangesloten bij de moslimpartij Partij van de Eenheid, dat hij de beste bedoelingen had. Van Doorn zei tijdens de zitting dat hij de jongeren drugs verkocht om hun vertrouwen te winnen. ‘Het was een soort undercoveroperatie met als doel de dealer van de jongeren te ontmaskeren. Jammer genoeg is het mislukt.’
Het OM vindt het onbegrijpelijk dat Van Doorn die gezinscoach en raadslid is, de drugs aan minderjarigen verkocht. ‘Twee jongens van 15 en 16 jaar hadden verslavingsproblemen en u verkocht drugs aan deze jongens,’ zei de officier van justitie. ‘Ik vind het niet te begrijpen dat u als pleegvader en als raadslid met jeugdzorg in uw portefeuille meehielp aan de verslaving van de jongens.’
Besloten vergaderingen
Ook verwijt het OM Van Doorn dat hij vertrouwelijke raadstukken over de aankoop van het World Forum naar een AD-journalist heeft gelekt. De verklaring van Van Doorn dat hij dat deed omdat hij het oneens was met het feit dat het onderwerp in achterkamertjes is behandeld, noemt justitie ongeloofwaardig. ‘U bent principieel tegen besloten vergaderingen maar dat hoort nu eenmaal bij de politiek.’
De rechter doet over twee weken uitspraak.