Instellingen

Natuurorganisaties besparen door samen te werken

REGIO - De natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 12Landschappen, waaronder het Zuid-Hollands Landschap, gaan intensiever samenwerken. Door op lokaal, regionaal en nationaal niveau, voorzieningen, huisvesting en materieel te delen kunnen er kosten worden bespaard en blijft er meer geld over voor de natuur.

De samenwerking past in de lijn van aanbevelingen van het externe adviesbureau dat Natuurmonumenten raadpleegde voor advies. Die rekent in het rapport ‘Samen sterk voor de natuur’ voor dat de drie organisaties op termijn tezamen jaarlijks tien procent kunnen bezuinigen door samen te werken. De natuur heeft het nodig, vinden de organisaties. Ondanks vele inspanningen en successen van de natuurorganisaties gaat het niet goed met de natuur in Nederland. In Nederland is nog 15 procent van de oorspronkelijke soortenrijkdom over, in Europa is dat 50 procent en wereldwijd nog 70 procent.