Subsidie voor gezonde schoolpleinen in Westland

WESTLAND - Duurzaam Westland gaat de uitdaging aan om schoolpleinen in het kassengebied natuurlijker en avontuurlijker te maken. Scholen kunnen in maart dit jaar een subsidie tot 50.000 euro aanvragen om hun schoolplein ‘gezond’ te maken.
Gemeente Westland, een aantal ondernemers en betrokken Westlanders vormen samen het Platform Duurzaam Westland.  Het platform heeft tot doel ervoor te zorgen dat Westland zo duurzaam mogelijk wordt.

Met een speciale bijeenkomst op 13 februari wil Duurzaam Westland aan vertegenwoordigers van scholen laten zien wat de voordelen zijn van een groen schoolplein en hoe dat kan worden aangelegd.  Ook vertellen zij welke subsidieregelingen er zijn en hoe scholen daarvoor in aanmerking kunnen komen.
Volgens Duurzaam Westland zijn er nog veel ‘versteende’  schoolpleinen in het Westland. Door die groen te maken, kunnen ze ook worden gebruikt als buitenlokaal. ‘Bovendien hebben groene elementen een positieve invloed op de zintuigen, de motoriek, de creativiteit en het concentratie- en denkvermogen van kinderen’, aldus de organisatie.