Kerntoples voor leerlingen groep 8 in World Forum

World Forum Convention Center Den Haag
World Forum Convention Center Den Haag
DEN HAAG - Leerlingen van groep 8 krijgen woensdagmiddag les over de kerntop NSS die eind maart in Den Haag wordt gehouden. Het gaat om kinderen van scholen in de buurt van het World Forum, waar op 24 en 25 maart vrijwel alle wereldleiders bijeen komen om over nucleair terrorisme te praten.
De scholieren worden in het congrescentrum bijgepraat door onder anderen de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven, projectdirecteur Han-Maurits Schaapveld en Ester van Someren die zich bezighoudt met de hotels, catering en inrichting.
De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Na afloop van de les mogen ze als echte wereldleiders een groepsfoto maken.

Grootste top ooit

De NSS is de grootste top ooit in Nederland gehouden, vertegenwoordigers van 53 landen en vier internationale organisaties komen naar Den Haag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Tijdens de top wordt ernstige verkeershinder verwacht.