Rechter zet megabouwplan rond Haags Leyenburg Ziekenhuis in ijskast

Kruising Escamplaan met Leyweg
Kruising Escamplaan met Leyweg
DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet alsnog onderzoek doen naar de gevolgen voor omwonenden van een groot bouwplan in de buurt van het Hagaziekenhuis aan de Leyweg. Dat heeft de Raad van State bepaald.
Rond het ziekenhuis worden 740 woningen gebouwd die op enkele meters van de bestaande huizen komen te staan. De bewoners zijn bang voor aantasting van hun privacy, lawaai en windhinder. De gemeente zou geen rekening hebben gehouden met hun belangen. De rechter is het daarmee eens en heeft Den Haag opgedragen opnieuw naar de situatie te kijken.
Verder is het bouwplan onduidelijk, omdat er verschillende bouwhoogten worden genoemd. De bewoners weten niet of de nieuwbouw maximaal 12 of 18 meter hoog wordt. De gemeente heeft 14 weken de tijd gekregen om het plan aan te passen en onderzoek te doen naar de overlast. Daarna zal de rechter opnieuw naar het plan kijken.
Haga mag groeien
Het uitstel van het megaproject heeft geen gevolgen voor de uitbreiding van het Hagaziekenhuis, dat in hetzelfde bestemmingsplan voor het gebied wordt omschreven. Haga krijgt er 27.000 vierkante meter bij, een parkeergarage en zorgplein. Er komt ook een landingsplaats voor helikopters.
Omwonenden hadden ook daar bezwaar tegen gemaakt, maar dat is door de Raad van State ongegrond verklaard. De provincie heeft al eerder toestemming gegeven voor het landen van helikopters bij het ziekenhuis.