Kustgemeenten willen niet dat windmolens op zee uitzicht verpesten

windmolenpark op zee
windmolenpark op zee
NOORDWIJK - De gemeenten Noordwijk, Katwijk, Zandvoort en Wassenaar verzetten zich tegen de komst van windmolens op zee. Dat laten de wethouders van genoemde plaatsen gezamenlijk weten in een brief aan de ministers Henk Kamp van Economische Zaken en Melanie Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.
Het kabinet heeft eind vorig jaar nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Een daarvan is het gebied Hollandse Kust, gelegen buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust van Noord- en Zuid-Holland. In opdracht van beide ministers wordt een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van windmolenparken binnen de 12-mijlszone. De verwachting is dat dat goedkoper is dan aanleg verder uit de kust, buiten zichtafstand.

Maritiem industrieterrein

De kustgemeenten zien windmolens in het zicht als een fundamentele aantasting van de kustlijn. Het zou zelfs leiden tot economische schade. ‘Plaatsing van windmolens dicht op de kust verandert het vrije uitzicht over zee in de aanblik van een maritiem industrieterrein’, zo stellen de gemeenten. ‘Zo’n ingreep is een fundamentele aantasting van de nationale identiteit van Nederland als kustland met een vrij uitzicht op de horizon.’

Schade groter dan opbrengst

Volgens Noordwijk, Katwijk, Zandvoort en Wassenaar zou de toegebrachte schade aan het toerisme en aan de kusteconomieën groter zijn dan de opbrengst van een windmolenpark. Het zou leiden tot een bestedingsverlies van 200 miljoen euro en een blijvend verlies van 5.900 banen.
De gezamenlijke kustgemeenten zijn bang dat in de lopende studies niet alle belangen evenwichtig worden meegewogen. Zij baseren zich op eigen onderzoeken, die aantonen tot welke omvang de economische schade kan oplopen.