Minister Schultz: 'Zeezicht mag geen duinzicht worden'

REGIO - Katwijk - ‘We willen niet dat mensen die nu met zeezicht wonen ineens duinzicht krijgen’ Dat zei minister Schultz van Haegen van Infrastructuur vanochtend in Katwijk. Daarmee doelt ze op de bijzondere constructie van de nieuwe zeewering bij het dorp. Om te voorkomen dat het duin zo hoog moest worden dat de zee niet meer te zien zou zijn is er een dijk in de duinenrij gebouwd. Daardoor kan het duin laag blijven.
Voor de veiligheid heeft dat geen gevolgen. ‘Een beetje water over het duin bij extreem hoog water is niet erg, het gaat erom dat de zeewering niet doorbreekt,’ zo vertelt dijkgraaf Gerard Doornbos van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Om dat te voorkomen is niet alleen de dijk gebouwd, maar is ook het strand opgehoogd en verbreed.
De nieuwe zeewering moet ervoor zorgen dat de mensen in het gebied rond Katwijk en Leiden droge voeten houden bij een extreme storm. Dat wil niet zeggen dat er nu niks meer hoeft te gebeuren. 'We gaan jaarlijks door met zandsuppletie, en we houden in de gaten hoe het in de toekomst gaat. De natuur is altijd sterker dan de techniek,' aldus Schultz

Toeristische attractie

In de gemeente Katwijk bestond voor het begin van de werkzaamheden de vrees dat mensen zouden wegblijven als de werkzaamheden eenmaal waren begonnen, maar het tegendeel is waar gebleken. ‘Het is een echte attractie geworden,’ aldus burgemeester Jos Wienen.
Met de zeewering is de kustlijn in de noordelijke helft van Zuid-Holland weer helemaal ‘op hoogte’. Maar het werk is nooit echt af, zo zegt de minister: ‘De natuur is altijd sterker dan de techniek, dus we moeten op onze hoede blijven.’
Het werk aan de zeewering moet klaar zijn op 1 april, als het strandseizoen begint. Dijkgraaf Doornbos belooft dat die datum gehaald gaat worden. ‘We liggen op schema,’ zo zegt hij.

Parkeergarage onder het duin

Onder het duin komt ook een 500 meter lange parkeergarage, met ruim 660 plaatsen. Het werk daaraan duurt langer; pas aan het eind van het jaar is de parkeergarage klaar.