Masteropleiding Cyber Security in Den Haag

Muis
Muis
DEN HAAG - Den Haag is vanaf september een opleiding rijker. Dan wordt op de campus van The Hague Security Delta in het Haagse Beatrixkwartier gestart met de masteropleiding Cyber Security, oftewel digitale veiligheid.
Universiteit Leiden, TU Delft en de Haagse Hogeschool bundelen hun krachten in de stichting Cyber Security Academy The Hague (CSA), een platform voor kennisontwikkeling en vernieuwende opleidingstrajecten voor hoger opgeleide professionals op het terrein van digitale veiligheid in Den Haag. Allerlei experts van kennisinstellingen zoals FOX-IT, KPMG en KPN, denk aan informatici, juristen, economen en communicatieadviseurs, zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe masteropleiding Cyber Security, het hart van CSA.

Onderwijs op academisch niveau

De gemeente Den Haag heeft de totstandkoming van de nieuwe opleiding gesteund. ‘Het is een mooi resultaat dat hoger onderwijsinstellingen samen met tal van experts en organisaties in onze veiligheidsregio een vernieuwend onderwijsaanbod kunnen bieden op het terrein van digitale veiligheid’, zegt wethouder Ingrid van Engelshoven. ‘De maatschappelijke behoefte beantwoorden we met een onderwijsprogramma op academisch niveau.’
De wetenschappelijk directeur van CSA, Jan van den Berg, onderstreept de noodzaak van de opleiding. ‘Op termijn zal alleen een meer integrale aanpak en benadering van cyber security kunnen bijdragen aan het vinden van een evenwichtige balans tussen de ongekende mogelijkheden en de daarmee verband houdende risico’s van onze in rap tempo digitaliserende samenwerking.’