Boze bewoners willen geld Wassenaarse seksrel terug

WASSENAAR - De woede over de schadevergoeding die de gemeente Wassenaar aan een aantal lokale politici heeft betaald vanwege de seksrel neemt toe. De Bond van Belastingbetalers wil dat de gemeente Wassenaar de regeling terugdraait en een groep boze bewoners eist uitleg van de gemeente in een openbare bijeenkomst.
Eind vorig jaar werd bekend dat het Wassenaarse gemeentebestuur een financiële regeling heeft getroffen met drie raadsleden en oud-wethouder Henk de Greef. De gemeente betaalde in totaal anderhalve ton, waarvan 120 duizend euro naar de raadsleden is gegaan. Met deze regeling wil het college een streep zetten onder de kwestie waarbij tijdens een borrel na een vergadering van de gemeenteraad seksueel getinte opmerkingen zouden zijn gemaakt. 
Ultimatum
De Bond van Belastingbetalers heeft een brief naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd waarin de bond de gemeente een ultimatum stelt. De regeling moet voor 12 maart worden teruggedraaid.
Ook de actiegroep ‘Stop de Verspilling’ heeft vrijdag een brief aan het college van burgemeester en wethouders geschreven waarin de leden hun onvrede uiten over de vergoeding. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de politici een schadevergoeding hebben gekregen. ‘Dat gaat onze fatsoensnormen ver te buiten,’ zegt Martin Schuitema van de actiegroep. 
Geld terugstorten
De actiegroep wil het liefst dat de gemeente het geld terugstort. ‘Maar als dat onhaalbaar is, willen wij ten minste dat de gemeente een openbare bijeenkomst belegt waarin het verantwoording aflegt,’ zegt Schuitema.
Komende maandag zal de actiegroep tijdens de gemeenteraadsvergadering van Wassenaar duidelijk maken dat zij het oneens zijn met de gang van zaken. Dan zal een aantal actievoerders inspreken.