Instellingen

Al 4.000 handtekeningen voor behoud IC LangeLand Ziekenhuis

Langeland Ziekenhuis
Langeland Ziekenhuis

ZOETERMEER - Al zeker vierduizend mensen hebben op internet de petitie ‘Handen af van eerste hulp en IC LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer’ getekend. De petitie is een initiatief van het college van Zoetermeer, de Zoetermeerse raadsfracties en de Clientenraad LLZ.

De Zorgverzekeraars Nederland willen dat de spoedeisende hulp en de intensive care-afdeling van het LangeLand Ziekenhuis verdwijnen. De verzekeraars denken met de sluiting kosten te besparen.

Volgens de boze petitieopstellers ‘zullen meer Zoetermeerders met acute problemen niet tijdig de eerste hulp bereiken. Het overlijdensrisico neemt hierdoor toe en de hersteltijd wordt langer'.

De ondertekenaars willen dat de Zorgverzekeraars Nederland opnieuw in gesprek gaan over de voorgenomen sluiting en hierbij ook de gemeente Zoetermeer betrekken.