Zorgen om kinderen met psychisch probleem

Protest tegen jeugdwet
Protest tegen jeugdwet
DEN HAAG - Een aantal zorgorganisaties roept de leden van de Eerste Kamer in Den Haag op, om zich sterk te maken voor de rechtspositie van kinderen die gebruik maken van psychische zorg. Dat recht komt in de knel door het wetsvoorstel om die zorg uit het verzekerd pakket te halen, stellen ze.
Maandag, een dag voordat de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet bespreekt, is in de kranten een advertentie geplaatst. Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn de initiatiefnemers.
Als de Eerste Kamer instemt met de Jeugdwet gaan gemeenten vanaf 2015 de psychische zorg voor kinderen regelen.