Instellingen

Weinig verschillen tussen Zoeterwoudse partijen

ZOETERWOUDE - 'We zijn tevreden over hoe het hier gaat, maar Zoeterwoude moet wel zelfstandig blijven.' Dat is de reactie van veel inwoners tijdens de eerste dag van de Omroep West verkiezingskaravaan.

Zoeterwoude is de kleinste gemeente van ons uitzendgebied met ongeveer 8.100 inwoners. Het is de vraag hoe lang Zoeterwoude nog zelfstandig kan blijven. De zelfstandigheid van het dorp is een belangrijk thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Maar juist over dat thema blijken er tussen de drie deelnemende partijen weinig verschillen te zijn. 'Afgelopen jaren hebben bewezen dat grotere gemeenten niet per se beter presteren dan kleinere', zegt VVD'er Mathieu Paardekooper. Zijn collega Kees den Ouden van Progressief Zoeterwoude (PZ) sluit zich bij hem aan: 'over dit thema hebben we alledrie dezelfde mening.'

Jeugdzorg naar gemeenten

Er doen in Zoeterwoude drie partijen aan de verkiezingen mee: het CDA, de VVD en Progressief Zoeterwoude (PZ). PZ is een lokale partij, die voorkomt uit de PvdA, GroenLinks en D66. Ook voor een kleinere gemeente als Zoeterwoude staan er de komende jaren een hoop veranderingen op stapel: vanaf 2015 worden belangrijke beleidstaken overgedragen aan gemeenten, zoals de jeugdzorg en de participatiewet.

Dat is de voornaamste reden dat gemeenten moeten fuseren, van de Rijksoverheid. De taken worden zo omvangrijk, dat alleen grotere gemeenten die naar behoren kunnen uitvoeren. 'Eerst maar eens afwachten wat er nu echt gaat veranderen', zegt CDA-lijsttrekker Ton de Gans over de jeugdzorg, 'we hebben eerst duidelijkheid nodig voordat we plannen gaan maken.'

Partijen zijn het eens

Kees den Ouden (PZ) is concreter: 'je ziet vaak dat een gezin te maken heeft met drie of vier hulpverleners. Wij gaan wijkteams opzetten, waardoor een gezin een hulpverlener krijgt voor alles.' Maar daar blijkt het CDA het daar eens mee te zijn. Weer geen verschil van mening.

En ook over het groen in Zoeterwoude zijn de partijen het eens. Zo moet de aanleg van de Rijnlandroute zo min mogelijk schade voor het landschap veroorzaken. 'Wij twijfelen zelfs of die weg wel aangelegd hoeft te worden', zegt de CDA-lijsttrekker. Bij de VVD weet zeker dat de weg er moet komen. Daar ontpopt zich een nuanceverschil, ware het niet dat de provincie over de aanleg gaat.

In iedere gemeente een debat

Alle dagen van de verkiezingenkaravaan worden afgesloten met een drietal mini-debatten in een cafe. In Zoeterwoude wordt gedebatteerd over een mogelijke herindeling, de jeugdzorg en de het groene karakter van Zoeterwoude.