Lokale partij Noordwijkerhout 'mobiliseert onderbuikgevoelens'

NOORDWIJKERHOUT - Het knettert in de lokale politiek van Noordwijkerhout, sinds de komst van de lokale partij NZ Lokaal. En dat mocht ook wel. 'Ik heb al zo vaak gezegd: ''doe iets aan de communicatie!'', het mag allemaal wel wat prikkelender', zegt raads-watcher Leny Verplancke van de lokale omroep BO, in Noordwijkerhout.
Op straat, tijdens de Omroep West-verkiezingskaravaan, komen de verslaggevers alleen de leegstand tegen, als onderwerp dat mensen bezighoudt met het oog op de verkiezingen. Maar volgens Verplancke is er nog veel meer: 'parkeren is een groot probleem, de N206 die dwars door het dorp snijdt en de inrichting van het bavo-terrein bijvoorbeeld.'
Onder leiding van Martine Boerkamp debatteren de lokale kopstukken over de bestuurscultuur, de zelfstandigheid van Noordwijkerhout en die eerdergenoemde leegstand. 

Veel achterkamertjespolitiek in Noordwijkerhout

De bestuurscultuur is een van de voornaamste reden dat NZ Lokaal bestaat. Volgens lijsttrekker Sjaak van den Berg zit de lokale politiek vast: 'de discussie is al gevoerd, voordat de raadsvergadering is. Er is een partij die de dienst uitmaakt, de rest volgt.' En die partij is de VVD, al denken de liberalen daar zelf uiteraard anders over.
De nieuwkomer heeft volgens de grootste partij van Noordwijkerhout te weinig kennis van zaken. 'Dat is het probleem met nieuwe partijen, ze zijn helemaal onbekend met lopende dossiers. Dat merk je ook aan de uitingen van NZ Lokaal in kranten of voor de microfoon', volgens Martijn Bilars (VVD). Toch rekent Bilars op zetelverlies: 'er zijn altijd partijen die onderbuikgevoelens mobiliseren. Ik ben bang dat NZ Lokaal dat ook doet.'

Zelfstandig of herindelen?

Een vraag die in veel (kleinere) gemeenten speelt: zelfstandig blijven of fuseren met omliggende gemeenten? Ook in Noordwijkerhout is het een thema bij de verkiezingen van maart. Eigenlijk willen alle partijen dat Noordwijkerhout zelfstandig blijft, maar dan moet er wel samengewekt worden met de buurgemeenten.
Maar hoe diep moet die samenwerking zijn? De PvdA wil verder dan GroenLinks. 'Want juist door intensieve samenwerking, kunnen we zelfstandig blijven', zegt sociaal-democraat Leon Floor. 'Maar dan wordt de gemeenteraad, en dus de democratie, buitenspel gezet', zegt Siemen van Berkem (GroenLinks).

Leegstand: daar kan de politiek niet zoveel aan doen

De leegstand is ook CDA'er Astrid van Warmerdam een doorn in het oog, 'maar daar kan de politiek niet zoveel aan doen.' De leegstand is immers een gevolg van de economische crisis, en als die voorbij is zal ook de leegstand afnemen.
Dat denkt D66'er Marcel Wiebes ook. Al kan de gemeente zich ook een beetje aanpassen: 'we zouden bijvoorbeeld makkelijker een bestemmingsplan moeten kunnen wijzigen. Dat een leeg winkelpand een woonhuis mag worden.' Daarmee wordt de crisis niet opgelost, maar de leegstand wel.

Omroep West-verkiezingskaravaan

Alle dagen van de verkiezingenkaravaan worden afgesloten met een drietal mini-debatten in een cafe. Maandag ging de karavaan van start in Zoeterwoude. Woensdag is Midden-Delfland aan de beurt.