Pilot voor betere hulpverlening in Voorschoten en Wassenaar

VOORSCHOTEN - De gemeenten Voorschoten en Wassenaar gaan meedoen aan een pilot om de hulpverlening te verbeteren. De hulp aan kwetsbare inwoners van de gemeenten moet beter georganiseerd worden.
In de nieuwe aanpak staat centraal dat er meer aan preventie gedaan wordt, zodat er minder zware zorg nodig is. De komende weken wordt de aanpak verder uitgewerkt met de maatschappelijke partners van de gemeenten.
‘Het uitgangspunt is dat we niet over, maar met mensen praten. Zo kunnen inwoners zelf regie voeren en aangeven hoe het beter kan’, aldus Wethouder Inge Adema-Nieuwenhuizen van Welzijn in Voorschoten.