Instellingen

Geen plek voor tuigdorpen in Den Haag

Aso-woningen
Aso-woningen

DEN HAAG - De pilot voor tuigdorpen in Den Haag wordt niet verder uitgewerkt. Volgens de gemeente is het niet meer nodig om tuigdorpen te plaatsen en is er ook geen goede locatie beschikbaar in Den Haag.

In de zogeheten ‘skaeve huse’ kan een kleine groep mensen wonen die in een gewone woonwijk voor extreme overlast zorgen.

Volgens Wethouder Marnix Norder van Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting is er inmiddels een complete aanpak, waarbij woonoverlast op allerlei manieren wordt aangepakt. Volgens hem werkt die aanpak zo goed dat de ‘skaeve huse’ overbodig zijn geworden.

Norder doelt onder andere op de Haagse Pandbrigade en het Meld- en Steunpunt Woonoverlast. Ook de corporaties pakken woonoverlast serieus aan door snel op te treden tegen overlastgevers.

Locatie

Vanaf 2011 is gezocht naar een geschikte locatie voor een tuigdorp. Op potentiële locaties stond het al heel vol met gebouwen, ontstond er te veel maatschappelijke onrust of was de omgeving te weinig bereid om te investeren. Er is daarom ook geen goede locatie beschikbaar.