Acht ton voor restauratie Lakenhal Leiden

Topstuk De Lakenhal 2
Topstuk De Lakenhal 2
REGIO - Museum de Lakenhal in Leiden krijgt ruim acht ton voor de restauratie. Het geld wordt beschikbaar gesteld door Gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Museum de Lakenhal is een van de monumentale projecten die in aanmerking komt voor restauratie en ontwikkeling.
In totaal is er 3,7 miljoen euro beschikbaar. Ondernemers, vrijwilligers en overheden, verenigd in zogenoemde erfgoedtafels, brengen daarnaast gezamenlijk ruim 14 miljoen euro bijeen voor de erfgoedlijnen. Een erfgoedlijn verbindt monumenten met een gemeenschappelijke geschiedenis met elkaar over een lijn op de kaart.
Het voorstel van gedeputeerde staten is om ongeveer 50 activiteiten of prestaties financieel te ondersteunen.
De Jaagpaden in Delft krijgen 75.000 voor het realiseren van aanlegplaatsen en herstel. En voor de Atlantikwall wordt een bijdrage van 62.363 euro aan veiligheidsmaatregelen voor de Vleermuisbunker in Wassenaar voorgesteld. Ook de erfgoedlijn Landgoederen krijgt subsidie voor de restauratie van Buitenplaats Berbice (487.800 euro) en de bouw van een theepaviljoen en een landgoedwinkel bij landgoed Duivenvoorde ( 100.000 euro ). De erfgoedlijn Romeinse Limes ontvangt een totaal bedrag van 191.630 euro voor verschillende activiteiten die de Limes zichtbaar maken.
Eind maart besluiten provinciale staten over de bijdragen aan de projecten.