Instellingen

VNG en grote steden willen alle peuters naar kinderopvang

Kinderjasjes bij de kinderopvang
Kinderjasjes bij de kinderopvang

DEN HAAG - Alle peuters moeten het recht krijgen om naar de voorschoolse opvang te gaan en niet alleen kinderen van werkende ouders. Dat staat in een alternatief plan dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de grotere gemeenten donderdag aan minister Lodewijk Asscher (sociale zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) hebben gezonden.

De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, onderwijs) is woordvoerder namens de grote steden. 'Ieder kind heeft evenveel recht op een goede start,' zegt zij. 'Vanaf tweeënhalf jaar moeten alle kinderen twee dagdelen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Die opstap vóór de basisschool betaalt zich uit.'

Het kabinet en de gemeenten verschillen al lange tijd over een nieuw systeem voor de opvang van jonge kinderen. Asscher wil onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse educatie beter op elkaar gaan afstemmen.

'Grote bezwaren' tegen plannen

Maar de gemeenten, die dat plannen moeten gaan uitvoeren, hebben 'grote bezwaren' tegen de uitwerking van die plannen. De gemeenten willen dat alle peuters naar de kinderopvang kunnen ter voorbereiding op de basisschool. Volgens de gemeenten maakt het kabinet onderscheid tussen kinderen van werkende en niet-werkende ouders.

In het plan van de gemeenten staat dat alle peuters van tweeënhalf tot en met vier jaar minimaal twee dagdelen naar een voorschoolse opvang moeten. Kinderen met een taalachterstand zouden er vier dagdelen terecht kunnen. Verder moeten ouders het recht krijgen om bovenop dat basisaanbod extra uren af te nemen. Daardoor kunnen eventuele problemen met kinderen ook eerder worden ontdekt en aangepakt. Ook denken ze dat er minder wachtlijsten zullen ontstaan.

Iedereen tot twaalf onder dak

De gemeenten willen uiteindelijk dat er op den duur een algemene basisvoorziening komt voor kinderen van nul tot twaalf, waarvan de opvang deel is.