Instellingen

10.000 ondertekenaars petitie LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer

ZOETERMEER - Bijna 10.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder de petitie 'Handen af van eerste hulp en IC LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer'. Vorige week waren dat er nog 4.000.

De petitie is een gezamenlijk initiatief van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de Cliëntenraad LLZ. Zoetermeer vreest 'acute problemen' en een hoger 'overlijdensrisico' als de eerste hulp en de Intensive Care-afdeling (IC) verdwijnen.

De zorgverzekeraars zijn voornemens het aantal spoedposten in onze regio terug te brengen. Volgens een woordvoerder van zorgverzekeraar CZ betekent het verdwijnen van de spoedeisende hulp niet per se kwaliteitsverlies: 'niet elk ziekenhuis beschikt over de beste apparatuur voor een behandeling of heeft alle deskundigheid in huis als iemand bijvoorbeeld een beroerte krijgt.'

Alleen DSW is tegen

Alleen zorgverzekeraar DSW is, bij monde van directeur Chris Oomen, tegen het schrappen van de spoedposten. Volgens hem is een ziekenhuis dichtbij juist goed in staat efficiënte en effectieve zorg te verlenen.

Ook de spoedeisende hulp en de IC-afdelingen van het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag en het Diaconessenhuis in Leiden zouden op de nominatie staan om geschrapt te worden.