Instellingen

Plasterk: 'Goed gehandeld met rapport-Stolte'

DEN HAAG - Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) wijst kritiek van D66 op zijn functioneren van de hand. D66 vindt dat Plasterk een rapport over het slecht functioneren van de Haagse oud-wethouder Wilbert Stolte zonder iets te doen maanden heeft laten liggen.

Het rapport gaat over de werkwijze van Stolte als rijksvertegenwoordiger op Bonaire. Stolte ligt onder vuur, vanwege het dubbel declareren van dagvergoedingen en het slecht toezicht houden op het Water- en Energiebedrijf.

Volgens Plasterk handelt hij geheel volgens afspraken met de Kamer om het rapport in april te sturen. Naast D66 was ook de SP verontwaardigt over het handelen van Plasterk, maar de coalitie van VVD en PvdA wordt op belangrijke punten gesteund door D66. Daarom slaat de vijandigheid van D66 een grotere deuk in stabiliteit van de regering.

Plasterk 'houdt zich aan afspraak met Kamer en eilanden'

Plasterk zei dat hij Stolte eerder had uitgenodigd voor een gesprek na berichten over diens functioneren en bestuurlijke onrust op Bonaire. 'Het resultaat daarvan is dat hij besloot drie jaar eerder te vertrekken', aldus Plasterk.

Na dat gesprek ontving hij het rapport waarin wordt geadviseerd Stolte 'zo snel mogelijk te ontslaan.' Dat hij dat rapport niet naar de Kamer stuurde heeft te maken met afspraken die hij met de Kamer en de eilanden heeft gemaakt: 'ik zou het in samenhang met een ander rapport naar de Kamer sturen en ik hou me aan die afspraak.'

'Pluk een roos, zet hem op je hoed dan ben je morgen weer goed'

D66 diende eerder deze week al een motie van wantrouwen in, tijdens het Kamerdebat over de spionage-affaire. Dat D66, na het spionagedebat opnieuw boos op hem is, laat hij van zich afglijden. 'Pluk een roos, zet hem op je hoed dan ben je morgen weer goed. Dit is echt gewoon afgesproken met de Tweede Kamer.'