Extra stageplekken in Den Haag door afspraken met scholen

DEN HAAG - Tientallen extra jongeren per jaar krijgen een stageplek door afspraken die de gemeente Den Haag en alle Haagse schoolbesturen hebben gemaakt.
De scholen gaan de aannemers die zich inschrijven voor een klus (bij nieuwbouw of renovatie) vragen of ze stage- of werkervaringsplekken voor vmbo- of mbo-scholieren willen realiseren. De aannemers die dat doen, krijgen een grotere kans op de klus. Zo kunnen veel scholieren werkervaring opdoen. En dat is hard nodig, want door de crisis in de bouwsector is er gebrek aan stageplekken.
Volgens de Haagse wethouder van onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) helpen de gemeente, de scholen en de bouwwereld elkaar met de afspraken. Als de scholen een aanbesteding uitschrijven voor een nieuwbouw- of renovatieproject van boven de twee ton, vragen ze daarin de aannemer stage- of werkervaringsplaatsen mee te nemen. Als die dat willen doen, weegt dat 10 procent mee bij de gunning van de klus. Ze krijgen dus een streepje voor, aldus de wethouder.

Veel nieuwe scholen in Den Haag

Volgens Van Engelshoven kan dat heel veel plekken opleveren. Alleen al afgelopen jaar werden dertien scholen opgeleverd in Den Haag. En voor bijvoorbeeld dit jaar staan tien projecten op stapel, zowel nieuwbouw als renovatie. ‘Dat zijn vaak grote projecten, dus het kan gaan om tientallen plekken’, aldus de wethouder.
Het Haags onderwijs is enthousiast, zegt Loes Jansen, manager van de bouwopleidingen van ROC Mondriaan. Volgens haar is er grote behoefte aan stage- en werkervaringsplekken. ‘Het is natuurlijk nog crisis. Die heeft vooral  in de bouwsector behoorlijk toegeslagen. Maar hierin helpen we elkaar. De bouwers kunnen hun verantwoordelijkheid nemen en wij zorgen voor voldoende stagiairs’

Rode Dorp als voorbeeld

De afgelopen jaren is hier al ervaring mee opgedaan bij de renovatie van het Rode Dorp in de Schilderswijk. Hier werden traditionele arbeiderswoningen omgebouwd tot een studentencampus. Hierbij was ook plek voor tientallen leerlingen van ROC Mondriaan.