Ontuchtige leraar Haags Segbroek College opnieuw voor de rechter

Advocaat met wetboek in hand
Advocaat met wetboek in hand
DEN HAAG - Oud-leraar Sébastien van H. van het Haagse Segbroek College moet nog een keer voor de rechter verschijnen voor zijn relatie met een leerling. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de straf die de rechtbank hem oplegde en ging in hoger beroep.
Van H. was docent Frans en 26 jaar toen hij een relatie begon met een 14-jarige leerlinge. De rechter legde hem daarvoor een werkstraf van 40 uur op. Van ontucht met een andere leerlinge werd hij vrijgesproken.
Justitie had 240 uur werkstraf geëist en zes maanden voorwaardelijke celstraf. Daarnaast vroeg de officier van justitie om meldplicht bij de reclassering en een behandelverplichting. Ook een beroepsverbod van vijf jaar werd geëist.

Verhouding leraar - leerling

Dat Van H. leraar was en het meisje leerling, maakte voor de rechtbank geen verschil in het vonnis. Hij gaf haar immers geen les. Van H. werkte ook op een andere locatie van het Segbroek als waar het meisje les kreeg. Volgens de rechter was er buiten het schoolreisje naar Parijs in die periode geen contact als leraar en leerling tussen de twee.
Het Openbaar Ministerie is het met dat standpunt volstrekt oneens. Dat Van H. zelf het meisje geen les gaf, neemt volgens justitie niet weg dat hij als leraar van het Segbroek een bepaald overwicht had. Daarom is hoger beroep ingesteld.

Nog steeds een relatie

Van H. zelf is niet in beroep gegaan, maar zal dus alsnog voor het gerechtshof moeten verschijnen. Met het inmiddels 16-jarige meisje heeft hij nog steeds een relatie.