Instellingen

CDA: 'Gemeenteraadsverkiezingen ook tussentijds'

LEIDEN - Het CDA in Den Haag en vier andere grote steden pleiten ervoor om tussentijds verkiezingen te houden. Wanneer een college van burgemeester en wethouders het vertrouwen van een meerderheid van de raad kwijt is, moet de burger opnieuw naar de stembus kunnen.

Bijkomend voordeel is dat de lokale verkiezingen dan zijn 'bevrijd' van het landelijke aspect, staat in een manifest van de CDA-lijsttrekkers dat in Leiden is gepresenteerd.

De CDA'ers spreken zich ook uit voor de gekozen burgemeester naar Belgisch voorbeeld. Daar dragen de gemeenteraadsleden bij de vorming van een college een burgemeesterskandidaat voor voor benoeming. De voorstellen zijn bedoeld om de lokale democratie te versterken.

'Vooral ouderen de dupe'

De lijsttrekkers willen dat gemeenten meer ruimte krijgen voor eigen beleid bij taken die worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Als het kabinet alleen maar decentraliseert om te bezuinigen, zijn vooral ouderen en mensen die zorg nodig hebben, de dupe, schrijven ze in het manifest.

Volgens hen is het vertrouwen in de landelijke politiek gezakt tot een ongekend laag niveau. 'Veel mensen vinden dat het in 'Den Haag' de verkeerde kant opgaat en verliezen het vertrouwen in politiek en bestuur.' Omdat het lokale bestuur dichter bij de burgers staat, willen ze meer zeggenschap voor de steden.

'Verschillen tussen steden'

Er zullen volgens het manifest zeker verschillen tussen steden gaan ontstaan, maar die hoeven niet per se tot rechtsongelijkheid te leiden. 'Als een stad zelf verantwoordelijk is, bepaalt de stad zelf hoe een probleem moet worden aangepakt. Dan gaat het in Groningen nu eenmaal anders dan in Tilburg.'

Het manifest 'De stad aan zet' is een initiatief van de CDA-lijsttrekkers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.