Grote bijeenkomst over rol politie in Den Haag

Aanhouding politiebureau
Aanhouding politiebureau
DEN HAAG - De Haagse politie gaat een grote bijeenkomst organiseren waarvoor alle agenten van alle bureaus én daarnaast jongeren, bewoners, buurt- en wijkorganisaties in de stad en het Actiecomité Herstel van Vertrouwen worden uitgenodigd.
Die bijeenkomst voor alle politiemensen in de stad, wordt georganiseerd door de leiding van de politie-eenheid Den Haag en is bedoeld om onder meer ervaringen uit te wisselen en ‘elkaars beleving te delen’, schrijft burgemeester Jozias van Aartsen maandagavond aan de gemeenteraad.
De aankondiging van de grote bijeenkomst komt nadat het Actiecomité Herstel van Vertrouwen gesprekken heeft gehad met de politietop en de burgemeester over het optreden van agenten in de Schilderswijk.

Discussie na onthulling Omroep West

Na onthulling van Omroep West over het optreden van agenten tegen vooral allochtone jongeren in dat deel van de stad, was er veel discussie over de rol van de politie. Het actiecomité werd afgelopen november opgericht om het vertrouwen tussen de politie en de burgers te herstellen. De initiatiefnemers stellen dat daarbij ‘kwaliteitsverbetering bij de eenheid Den Haag’ nodig is. Ook dient er te worden geïnvesteerd in de politieopleiding en de ‘selectie van agenten die ingezet worden in wijken als de Schilderswijk’.
Het comité diende eind januari 48 klachten over de politie in bij de Nationale ombudsman. Het gaat daarbij volgens de initiatiefnemers om ‘disproportioneel geweld, etnisch profileren, discriminatoir gedrag en intimidatie door enkele agenten’ van de politie-eenheid Den Haag.

Onderzoek ombudsman

De politie, burgemeester en het comité hebben afgesproken de uitkomsten van het onderzoek van de ombudsman af te wachten. Daarna is er weer nieuw overleg met Van Aartsen zelf.
Met de top van de politie werd ook overeengekomen dat het comité nog alle regels over de bejegening van burgers door de politie krijgt toegezonden. Maar de politie gaat zelf ook nog eens kijken of dit ‘voldoende op de bureaus aanwezig is’ en ‘bij de medewerkers bekend is’, aldus de burgemeester.

Regels bieden geen garantie

Volgens het comité bieden de regels echter geen garantie dat er ook echt iets met klachten wordt gedaan. Er zouden mensen niet in staat gesteld zijn of zelfs ontmoedigd zijn om een klacht in te dienen. Als dat zo is, kunnen deze mensen zich melden bij de politieleiding, aldus de burgemeester. ‘Zodat het mogelijk wordt de klacht alsnog te beoordelen.’