Instellingen

Opnieuw subsidie voor duurzame projecten

Solar Green Point zonnepanelen
Solar Green Point zonnepanelen

DEN HAAG - Bewoners, bedrijven en instellingen die een duurzaam project voor en met hun wijk bedenken, kunnen daarvoor ook in 2014 subsidie krijgen van de gemeente Den Haag.

Die initiatieven moeten dan wel leiden tot energiebesparing en vermindering van de uitstoot van CO2. Er kan maximaal 8000 euro per projectidee worden aangevraagd. Per stadsdeel worden er maximaal drie aanvragen goedgekeurd maar uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk.

Dat heeft de gemeente Den Haag dinsdag bekendgemaakt. Voor de uitvoering van dit project ‘Duurzaamheid door Haagse Wijken’ is dit jaar een bedrag van 250.000 euro gereserveerd.

Vorig jaar 26 plannen ingediend

De nieuwe subsidie is een samenvoeging van twee verschillende regelingen die vorig jaar nog bestonden. Daaruit zijn onder meer projecten op het gebied van zonnepanelen, restwarmtekoppeling en stadslandbouwprojecten gefinancierd. De regeling heeft in totaal 26 initiatieven opgeleverd, waarvan er vijf worden uitgevoerd.

De nieuwe regeling Duurzaamheid door Haagse Wijken 2014 gaat op 21 februari in en loopt tot 1 november. Deelnemers hebben tot 1 april de tijd om een aanvraag in te dienen. Daarna worden de ideeën uitgewerkt tot uitvoerbare projectplannen.