Alleen zondagsrust een stevig discussiepunt in Waddinxveen

WADDINXVEEN - Aan de zondagsrust valt niet te tornen, zei Kees de Jong van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) woensdagavond in het lokale verkiezingsdebat op Radio West. De verkiezingskaravaan van Omroep West was woensdag in Waddinxveen, met het debat als afsluiter.
Het was het enige punt waarover fel gediscussieerd werd. Over het algemeen verschilden de partijen in Waddinxveen niet veel van mening.

Verruiming winkeltijden

In november wordt in Waddinxveen een nieuw winkelcentrum geopend. De VVD wil ruimere openings- en sluitingstijden en openstelling op zon- en feestdagen. Vier jaar geleden was met coalitiepartner PCW afgesproken dat er deze periode in ieder geval geen verruiming zou komen.
'Maar nu krijgen we te maken met een nieuwe situatie', aldus Theo van der Velde van de VVD. 'Het hoeft niet elke zondag te zijn, maar er moet wel meer reuring komen in het centrum.'
De Jong van de PCW is niet alleen principieel tegen verruiming, hij vreest dat de kleine winkeliers straks in de knel komen, 'want die moeten zelf achter de toonbank gaan staan'.

Sponsoring

Over sponsoring van rotondes waren alle aanwezige partijen het wel eens. In het dorp worden twee rotondes 'verhuurd' aan bedrijven en instellingen. Goed idee, vinden de partijen, maar er moeten duidelijkere regels komen.
Zo staan er nu een hijskraan en een bed midden op de rotonde en dat leidt automobilisten enorm af. 'Er is sprake van verrommeling', zei Stephan Peters van Weerbaar Waddinxveen.

Groen versus glastuinbouw

De provincie heeft onlangs een gebied bij de Plasweg aangewezen voor uitbreiding van de glastuinbouw, gaat dat niet ten koste van de natuur? 'Daar hebben we ja op gezegd', aldus Claudia van der Toorn van D66. 'Maar het Groene Hart moet wel groen blijven, dus verdere oprukking van de glastuinbouw: nee.'
Zweder Bergman van het CDA is het daar deels mee eens. 'Er moet een balans zijn tussen groen en glastuinbouw, maar de tuinbouw is wel goed voor de werkgelegenheid. Het is heel mooi als je al dat groen om je heen hebt, maar je kunt er niets mee als je geen cent te makken hebt.'