Instellingen

Zoetermeer kan schade niet op vandalen verhalen

Ingeslagen autoruit
Ingeslagen autoruit

ZOETERMEER - Het is de gemeente Zoetermeer vorig jaar niet gelukt niet om schade te verhalen op vandalen. In het jaar daarvoor, was er nog wel een klein succesje. Toen moesten mensen die vernielingen hadden aangericht in totaal 2000 euro betalen. Maar volgens de gemeente blijkt het verhalen van schade in de praktijk ‘een lastige klus’, omdat de daders vaak niet bekend zijn.

Dat blijkt uit gegevens van de ‘vandalismemeter’, van de gemeente Zoetermeer. Daaruit wordt ook duidelijk dat er vorig jaar minder meldingen van vandalisme binnenkwamen en dat het schadebedrag ook lager is. In 2012 kwamen er nog bijna 1100 meldingen binnen, in 2013 waren dat er 700.

De totale schade was vorig jaar 381.000 euro, in 2012 was dat nog 442.000. Beide bedragen zijn na aftrek van de uitkering door de verzekering en het verhalen van de schade op de daders in 2012.

Veel meer schade aan scholen

Het schadebedrag door vernielingen aan schoolgebouwen is flink toegenomen van 260.648 euro in 2012 naar 298.172 euro in 2013. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een flinke brandschade bij basisschool ’t Plankier met een schade van 63.799 euro in de wijk Buytenwegh- De Leyens. De verzekering vergoedde wel het grootste deel: 62.799 euro

Uit de meter wordt verder duidelijk dat het aantal meldingen van graffiti ook flink is afgenomen. In 2012 kwamen daarover in totaal 624  klachten binnen; in 2013 waren dat 496. Dat is een daling van bijna 20 procent.

Verzekering betaalt klein gedrag uit

De totaal vergoede schade door de verzekering in 2013 was 75.887 euro. Dat betekent dat er behalve de brandschade 13.088 euro werd uitgekeerd.

De gemeente heeft sinds 2009 een vandalismemeter. Per kalenderjaar meet deze de schade door vernielingen, inclusief de kosten van de jaarwisseling aan het begin en aan het einde van het betreffende jaar. Schade in de openbare ruimte, die niet veroorzaakt is door vandalisme is in dit overzicht niet meegenomen.