Haagse wijkvereniging vecht tegen sloop gebouw

DEN HAAG - Wat is belangrijker: een wijkvereniging of zeven bouwkavels? De gemeente Den Haag kiest voor de kavels en dus moet wijkgebouw De Kruin in de Haagse Bomenbuurt tegen de vlakte.
Dat betekent het einde van de wijkvereniging, tenzij er een andere ruimte wordt gevonden. Maar dat blijkt lastig. De Kruin zet nu alles op alles om te voorkomen dat het pand aan de Acaciastraat gesloopt wordt.
Per 8 maart gaan de kavels aan de Acaciastraat in de verkoop bij de Kavelwinkel. Onaanvaardbaar, vindt wijkvereniging De Kruin. Voorzitter Marti de Neef: ‘Wij zijn een bloeiende vereniging met bijna 900 leden en tussen de drie- en vierhonderd bezoekers per week. We vervullen een sociale functie. Dan kan je op deze plek geen kavels realiseren.’
Maar de gemeente denkt daar anders over. In een reactie laat ze weten: ‘De wijkvereniging zit al een tijdje in het pand, sinds 1982. Het contract is opgesteld voor een tijdelijk verblijf en daar zijn de (gunstige) huurvoorwaarden ook naar. We hebben een datum gesteld op 1 juli. Tot die tijd zoeken we allebei naar een alternatieve locatie. Op dit moment is er nog geen alternatief op het oog. Eerder bekeken locaties waren niet geschikt. We gaan ervan uit dat, als we allebei gaan zoeken, er een oplossing komt.’

Wijkvereniging van de Bomenbuurt

Maar de wijkvereniging ziet dat anders. ‘Een alternatief is er niet in de Bomenbuurt. Wij zijn echt van de Bomenbuurt’, benadrukt Marti de Neef. ‘Er is geen vervangende ruimte wat ons betreft, dus moeten we hier blijven.’
De Kruin denkt ook handvatten te hebben om dit af te kunnen dwingen. In één van de stukken van de gemeente staat de volgende zin aangaande vervangende huisvesting: ‘Het principe-akkoord over een alternatieve lovatie met de wijkvereniging geldt als voorwaarde sine qua non voor het inzetten van de Acaciastraat 178/180 als KO-locatie. 1 januari 2014 is de uiterste richtdatum voor het sluiten van dit akkoord.’ (redactie: KO staat voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap, oftewel voor kavels).  ‘Als dat akkoord niet bereikt is, gaat dus de bouw hier, en de sloop, niet door,’ zegt De Neef.
De wijkvereniging heeft een advocaat in de arm genomen en ook een handtekeningenactie opgezet. Inmiddels zijn er al honderden handtekeningen binnen.