Provinciale Staten waarschuwt voor tekort aan drinkwater

DEN HAAG - Partijen in Provinciale Staten maken zich zorgen over een tekort aan drinkwater dat in de toekomst kan ontstaan. De hoeveelheid in Zuid-Holland dreigt af te nemen door het zout maken van het Volkerak-Zoommeer en het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.
Er werd lang gedacht dat er voldoende zoet water uit de rivieren is te halen, maar dat blijkt niet meer het geval te zijn. De behoefte aan water in de Zuid-Holland is groter dan gedacht.
Een meerderheid in de Staten heeft het provinciebestuur dan ook opgeroepen om afspraken te maken met het kabinet over de drinkwatervoorziening. Partijen vonden het vreemd dat daarover nog niets is vastgelegd. In het zogeheten Nationaal Deltaprogramma staan wel projecten om de rivierdijken te verhogen om overstromingen te voorkomen.