Grenscontrole weer ingevoerd rond kerntop

NSS
NSS
DEN HAAG - Rond de nucleaire top in Den Haag op 24 en 25 maart wordt tijdelijk de grensbewaking in Nederland opnieuw ingevoerd. Staatssecretaris Fred Teeven heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten.
De marechaussee en de zeehavenpolitie kunnen in de periode van 14 tot 28 maart grenscontroles gaan uitvoeren aan de grenzen met België en Duitsland, op de waterwegen en op de aangewezen luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde.
De controles worden op basis van informatie en dreiging uitgevoerd, laat Teeven weten. Het gaat concreet om het tijdelijke herinvoering van de controles binnen de EU. De controles worden steekproefsgewijs en op basis van vooraf verzamelde informatie van Nederlandse opsporings- en inlichtingendiensten, buitenlandse autoriteiten en internationale organisaties gedaan.
Bij de landsgrenzen in het oosten en zuiden van Nederland zal de marechaussee de controles samen met de Duitse Bundespolizei en de Belgische Federale Politie uitvoeren. 'Door de grenscontroles flexibel en informatiegestuurd uit te voeren, wordt getracht het normale verkeer en de reizigers zo min mogelijk te hinderen', schrijft Teeven.