Instellingen

Bewoners Haagse Laan van Meerdervoort mogen in Bloemenbuurt parkeren

Parkeerautomaat met chipknip
Parkeerautomaat met chipknip

DEN HAAG - De bewoners van de Laan van Meerdervoort in Den Haag die aan de kant wonen van de Bloemenbuurt, mogen hun auto voortaan in die buurt parkeren.

De gemeente is akkoord gegaan met hun verzoek daartoe. Dit omdat een meerderheid van de bewoners dat graag wil, blijkt uit een enquête.

Het gaat om de mensen die aan de Laan van Meerdervoort 595 tot en met 869 wonen en een oneven huisnummer hebben.

Enquête onder bewoners

In het gebied zijn de regels voor het parkeren van auto’s de afgelopen jaren een paar keer veranderd. De mensen die aan de Laan van Meerdervoort wonen tussen de Goudenregenstraat en de Pioenweg vinden het nu het prettigst om hun voertuig ook in de Bloemenbuurt te mogen neerzetten, in plaats van in de Vruchtenbuurt en Heesterbuurt. Tijdens een enquête werden 140 formulieren verspreid. Daarvan kwamen er 93 ingevuld retour. Een meerderheid van 71 respondenten sprak zich uit  voor indeling bij de Bloemenbuurt.

De gemeente gaat daar nu mee akkoord, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. De nieuwe regels gaan op 3 maart in.