Helft burgemeesters is voor gemeentelijke herindeling

Ambtsketting omhangen
Ambtsketting omhangen
DEN HAAG - Bijna de helft van de burgemeesters vindt dat de gemeenten in Nederland groter moeten worden. Dat blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad, ingevuld door zestig burgemeesters.
Kleine gemeenten, grofweg onder de 25.000 inwoners, hebben niet de ambtelijke expertise in huis om complexe gemeentetaken op te vangen, zoals de jeugdzorg die vanaf volgend jaar aan het gemeentebestuur wordt toevertrouwd. Ze moeten de taken uitbesteden aan samenwerkingsverbanden van buurgemeenten, waarop de gemeente zelf slechts geringe invloed kan uitoefenen.
Ook van de burgemeesters van kleine gemeenten wil 40 procent grotere gemeenten. Vooral VVD'ers, 70 procent, zijn voorstander.

Fuseren is een verkiezingsthema

In veel gemeenten is herindelen en fuseren met buurgemeenten een thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, zoals in Zoeterwoude, Noordwijkerhout en Hillegom.