Goed zoeken: Sterftecijfers ziekenhuizen staan op hun websites

ZUID-HOLLAND - Nederlandse ziekenhuizen moeten zaterdag hun sterftecijfers openbaar gemaakt hebben. Ieder ziekenhuis is vanaf 1 maart verplicht de cijfers op de eigen website te publiceren, zo bepaalde minister Edith Schippers van Volksgezondheid vorig jaar.
Elk ziekenhuis moet op de website aangeven hoeveel mensen zijn overleden aan bijvoorbeeld maagkanker, leukemie, diabetes, nierfalen of een heupfractuur.
Echt happig lijken de ziekenhuizen nog niet te zijn op deze vorm van transparantie. Uit een rondgang van Omroep West blijkt dat de websites van ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland nog aan duidelijkheid te wensen overlaten, als het gaat om de publicatie van sterftecijfers. Zeker voor een minder geoefende internetgebruiker zijn de cijfers moeilijk te vinden op de websites. Het MCH meldt geen zogenoemd gewogen sterftecijfer, maar alleen een absoluut getal. Dat komt omdat het MCH bezig is met een pilot.
De cijfers worden soms vermeld in een nieuwsbericht, of worden verstopt in een pdf-bestand. Bij andere ziekenhuizen staan de cijfers onder het kopje 'kwaliteitsindicatoren', of 'Over' het ziekenhuis in kwestie. Terwijl de ziekenhuizen in onze regio allemaal rondom het gemiddelde scoren, met hun sterftecijfer.

Hospital Standardized Mortality Ratio

Het draait allemaal om het HSMR- en SMR-cijfer. HSMR staat voor Hospital Standardized Mortality Ratio en is opgebouwd uit de verwachte sterfte en de werkelijke sterfte. De werkelijke sterfte, gedeeld door de verwachte sterfte, vermenigvuldigd met honderd geeft de HSMR. Er rold dan een getal uit dat - in het gunstige geval - niet ver van de 100 verwijderd is, waarbij 100 het gemiddelde is. De SMR gaat over afzonderlijke aandoeningen.
Het HSMR is overigens onderhevig aan kritiek. Ziekenhuizen zouden niet allemaal op dezelfde manier registeren, wat vergelijken bemoeilijkt. Het Diaconessenhuis in Leiden publiceert bijvoorbeeld twee sterftecijfers: een volgens eigen berekening, en een met cijfers van het CBS. Maar minister Schippers is onverbiddelijk: 'de kwaliteit van de geleverde zorg moet transparant zijn voor de patiënt. Het is niet meer acceptabel dat ziekenhuizen niet open zijn over hun cijfers', zei ze toen ze de maatregel aankondigde.

HSMR-cijfers van 2012 voor ziekenhuizen in onze regio

Diaconessenhuis Leiden (84, volgens eigen berekening. 116 met cijfers van het CBS)
Haga Ziekenhuis (82)
Groene Hart Ziekenhuis (105)
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) (109)
Medisch Centrum Haaglanden (MCH) (absoluut getal: 628)
Reinier de Graaf Ziekenhuis (92)
Bronovo Ziekenhuis (95)
LangeLand Ziekenhuis (79)