Haagse kerk heeft primeur Goddelijk Spel

DEN HAAG - De Kloosterkerk in Den Haag gaat kinderen op een speelse manier leren over het christelijke geloof. In een speciale ruimte mogen ze aan de gang met het zogeheten Godly Play.
De Kloosterkerk zegt daarmee de landelijke primeur te hebben. In Godly Play leren kinderen hoe ze heilige verhalen kunnen binnengaan, om meer te ontdekken over God en zichzelf. Zij maken op een interactieve manier kennis met bijvoorbeeld de Ark van Noach, Pasen en het leven van Paulus.
De leermethode lijkt op die van Montessori, waarbij kinderen zelfstandig op onderzoek gaan. Wereldwijd is Godly Play al een fenomeen, in Nederland gaat de Kloosterkerk er als eerste mee experimenteren. De ruimte voor het Goddelijk Spel wordt zondagmiddag geopend na de dienst. Predikante Margreet Klokke en jeugdpastor Thera Roosenbrand zullen aan ouders en kinderen een toelichting geven over het lesmateriaal.