Instellingen

Meer vliegtuiglawaai in Kaag en Braassem door mooi weer

LEIMUIDEN - Door de warme maand februari hebben inwoners van Kaag en Braassem veel meer overlast ondervonden van vliegtuiglawaai. Dat meldt de werkgroep geluidshinder Kaag en Braassem op de website.

In februari passeerden bijna 6300 vliegtuigen Leimuiden, waarvan er 280 in de nacht overvlogen. In voorgaande jaren registreerde de werkgroep 2000 minder passages in dezelfde periode van het jaar. Dit komt mogelijk door de zuideljke wind die voor hogere temperaturen zorgde.

De Kaagbaan op Schiphol is bij die weeromstandigheden de baan die het meest ingezet wordt. Het is ook de baan die het meeste overlast geeft voor Kaag en Braassem. Bewoners van gemeenten in de buurt van Schiphol zijn al een tijd in overleg met de luchthaven over de hinder. Die zou afgenomen zijn door experimenten met aanvliegroutes, maar volgens de werkgroep uit Kaag en Braassem kloppen die cijfers niet.