Werkgeversclub VNO-NCW roept op tot lagere lasten en minder regels

stembureau verkiezing stemmen
stembureau verkiezing stemmen
DEN HAAG - Lagere lokale lasten, minder regels en meer investeren in bouw en infrastructuur. Die onderwerpen moeten volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW de inzet zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen roept de ondernemersorganisatie daarom via radiospotjes en de eigen website op te gaan stemmen.
Volgens VNO-NCW hebben ondernemers het moeilijk in deze economisch slechte tijden. Daarvoor hebben ze een gemeente nodig die groei stimuleert. Door het verlagen van de lokale lasten, het aanpakken van te veel regels, het stimuleren van de bereikbaarheid en het terugdringen van leegstand kunnen bedrijven zorgen voor meer banen en een levendige stad/centrum.
VNO-NCW Den Haag heeft een handvest opgesteld met zes punten. Daarbij valt vooral op de aandacht voor een betere bereikbaarheid van Rotterdam-The Hague Airport, het doorzetten van de Rotterdamse baan en een internationale treinverbinding. Panden moeten worden afgewaardeerd om de leegstand terug te dringen, zo meent de werkgeversclub.

Delft en Leiden

De ondernemers in Delft willen dat de gemeente het toerisme stimuleert. Daarbij moet vooral gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden op het water. Belangrijk is ook een betere promotie van de gemeente Delft. Verder wordt gepleit voor het vestigen van een internationale school en engelstalig onderwijs vanaf jonge leeftijd.
In Leiden vraagt het bedrijfsleven vooral aandacht voor de moeilijk te bereiken binnenstad. Bedrijfsleven en gemeente moeten nadenken over hoe zij mensen het beste uit de spits kunnen halen.

Westland en Gouda

Ook in het Westland pleiten ondernemers voor een betere bereikbaarheid met de verbreding van de N211 en N213 en de aanleg van de Blankenburgtunnel. Verder moet Westland als Greenport investeren in innovatie en onderwijs.
Het bedrijfsleven in Gouda wil dat de entree van de Goudse Poort wordt aangepakt. Het moet veel aantrekkelijker worden gemaakt. Ook wordt aandacht gevraagd voor de slechte bereikbaarheid, want zowel toeristen als nieuwe bedrijven laten Gouda hierdoor links liggen.