Asbest gevonden in Dobbewijk Voorschoten

asbestlint
asbestlint
VOORSCHOTEN - Tijdens werkzaamheden in de Voorschotense Dobbewijk zijn op twee plaatsen gevaarlijke stoffen in de bodem gevonden. Het gaat vooral om zware metalen en asbest. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor omwonenden.
De grond op het voormalige Defensieterrein is afgedekt met folie en afgeschermd met hekken. De verontreinigde grond bij de locatie Bouwatelier is afgedekt met een laag zand.
Er zijn bodemmonsters genomen om de verontreiniging goed in kaart te brengen. Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, kunnen de niet besmette stukken grond worden vrijgegeven.