Westland wil seniorenwoningen in verzorgingshuizen

Rollator
Rollator
WESTLAND - De gemeente Westland gaat onderzoeken of het mogelijk is om verzorgingshuizen in te zetten als huisvesting voor zelfstandige ouderen. Het CDA Westland had hiertoe een motie ingediend in de gemeenteraad. Die motie is unaniem aangenomen.
De komende tijd worden in het Westland drie verzorgingshuizen gesloten. Het gaat om Sonnevanck, Rozenhof en Duinhof. Omdat het aantal ouderen de komende jaren in het Westland toeneemt en er te weinig betaalbare wooncomplexen zijn, denkt het CDA dat die verzorgingshuizen wellicht uitkomst kunnen bieden. Bovendien wil het kabinet dat senioren langer thuis blijven wonen.
De komende tijd gaat de gemeente om de tafel met maatschappelijk organisaties, zoals kerken, ouderenbonden, woningcorporaties en zorgaanbieders om te kijken of de verzorgingshuizen inderdaad gebruikt kunnen worden om senioren te huisvesten.