Driekwart gemeenten beknibbelt; krijgt u de rekening?

geld
geld
DEN HAAG - Driekwart van de Nederlandse gemeenten denkt komend jaar te moeten bezuinigen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder 234 gemeenten.
Bijna twee op de vijf gemeenten zegt in financiële problemen te komen doordat zij taken van het Rijk erbij krijgen. Ze kunnen rekenen op extra budget daarvoor, maar veel gemeenten denken dat dit niet genoeg is. Het tekort kan worden opvangen door te bezuinigen of door lasten voor burgers te verzwaren.
De oplossingen die de colleges van burgemeester en wethouders nu hebben zijn nog niet definitief. Veel gemeenten wachten eerst op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, over twee weken.

Wegenbouw

De bezuinigingen die nu wel worden voorgesteld, variëren van het beknibbelen op wegenbouw tot het sluiten van een muziekschool. Daarnaast dreigen veel gemeenten te snijden in de eigen organisatie. Ook wordt gedacht aan OZB-verhogingen.
Hoewel veel gemeenten willen besparen, denkt meer dan de helft van dat hun financiële positie goed is. Twaalf procent noemt de financiële situatie zorgelijk. In het noordelijke deel van Zuid-Holland zijn veertien gemeenten in het onderzoek meegenomen, voornamelijk kleinere plaatsen.