Onderhoud kerken in gevaar

DEN HAAG/LEIDEN - De Grote Kerk in Den Haag en de Pieterskerk in Leiden hebben een manifest op de kerkdeuren gespijkerd, omdat zijn bang dat het onderhoud van de kerken groot gevaar loopt.
Voor het derde achtereenvolgende jaar is onvoldoende rijkssubsidie beschikbaar voor de instandhouding van deze rijksmonumenten. Daarvoor waarschuwen leden van het Grote Kerken Overleg in een manifest aan de Tweede Kamer. De kerken stellen structureel buiten de boot te vallen door de criteria die tegenwoordig worden gehanteerd bij het verdelen van rijkssubsidies. Voorrang krijgen onder meer monumenten in een werelderfgoedgebied en monumenten met kleinere onderhoudsbegrotingen.
Voorzitter Marlo Reeders van het Grote Kerken Overleg spreekt van een ondoorgrondelijke procedure die lijkt op een tombola: 'elk jaar worden nieuwe onderhoudsplannen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ingediend. Na afwijzing wordt geen enkele toezegging gedaan voor het volgende jaar. Hierdoor ontstaat grote onzekerheid', stelt Reeders. De kosten voor achterstallig onderhoud lopen zo steeds verder op.