Instellingen

Verkiezingsdebat in Leidschendam-Voorburg: leegstand, Vlietpop en coffeeshops

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - In de gemeente Leidschendam-Voorburg staan veel kantoren leeg, zoals het voormalige gebouw van het CBS en panden in de buurt van winkelcentrum Leidsenhage. Wat moet er gebeuren met deze kantoren? Slopen? Of verbouwen tot bijvoorbeeld starterswoningen?

Heleen Mijdam, lijsttrekker van de VVD, vindt het jammer dat er zoveel leegstaande kantoren zijn. ‘Feit is wel dat de kantoren niet van ons als gemeente zijn. We proberen met de eigenaren afspraken te maken om te kunnen slopen. Daarna kunnen we er woningen neerzetten.’ Volgens de partij gaat het om grote kolossen die niet aantrekkelijk zijn voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. ‘Daarom pleiten wij voor sloop’, aldus Mijdam.

GBLV/Gemeentebelangen stelt dat er creatiever nagedacht moet worden. ‘Sommige panden kunnen best gesloopt worden, maar voor andere gebouwen zijn ook andere oplossingen te bedenken’, zegt fractievoorzitter Hans Peter Klazenga. ‘Woningen in kantoorpanden realiseren zou een prima idee zijn. Je moet dan denken aan starters- of seniorenwoningen.’ In tegenstelling tot de VVD vindt GBLV/Gemeentebelangen de kolossen juist wel aantrekkelijk om in te wonen. ‘Verder kun je ook creatief nadenken door starters met een eigen bedrijf of zzp’ers in de gebouwen te vestigen. Maar dan moet je als gemeente wel de aanjager zijn van bepaalde projecten.’

Festival Vlietpop terug?

Het gratis popfestival Vlietpop in Leidschendam moest er in 2012 noodgedwongen mee stoppen. Door het schrappen van de gemeentelijke subsidie moest de organisator de stekker eruit trekken. En dat terwijl het populaire festival al 27 jaar als opstap diende voor artiesten als De Dijk, Anouk, Di-rect en Within Temptation.

Op de vraag of Vlietpop moet terugkeren zijn de reacties verschillend. De PvdA zegt dat het einde van het festival niet het gevolg is van de bezuinigingen. ‘Wij betreuren het dat Vlietpop weg is, maar dat komt niet door het schrappen van de subsidie’, vindt Marjan van Giezen van de PvdA. ‘We vinden dan ook niet dat we de organisatie financieel moeten steunen in de zin van een structurele subsidie, want alle organisaties zijn gekort. We kunnen wel kijken of we bepaalde dingen kunnen faciliteren.’

Lijsttrekker Floor Kist van GroenLinks vindt dat de gemeente Leidschendam-Voorburg juist moet investeren in initiatieven als Vlietpop. ‘Het is leuk voor de jeugd en goed voor de middenstand. Je verdient het als gemeente terug als je investeert’, stelt Kist. Je moet kijken wat het oplevert. Het draagt bij aan de saamhorigheid in je samenleving. Je moet een duurzame sociale gemeente zijn. We zijn ook altijd op zoek naar talenten van de jeugd en daar passen dit soort evenementen heel goed bij.’

De ChristenUnie/SGP heeft evenementen als Vlietpop niet zo hoog op het lijstje staan. ‘De urgentie van de gemeente moet bij andere dingen als woningbouw en zorg liggen’, zegt Jan-Willem Rouwendal van de partij. ‘Je moet als gemeente geen zwalkend beleid gaan voeren. Reden te meer voor de markt om het op te pakken. Evenementen voor de jeugd zijn op zich wel belangrijk, maar de vraag is wat de gemeente moet doen. Het faciliteren ven bepaalde zaken vinden wij een goed punt, als het maar niet te veel geld kost.’

Coffeeshops in de gemeente

Leidschendam-Voorburg lijkt niet echt open te staan voor coffeeshops in de gemeente. Ze laten dat liever over aan Den Haag. Maar is dat wel helemaal eerlijk? Moeten de randgemeenten daar niet ook een aandeel in hebben?

Julliette Bouw van het CDA is pertinent tegen. ‘We hebben een prachtige woonstad. Coffeeshops zorgen voor overlast en gevoelens van onveiligheid. Wij zijn hier geen buitenwijk van Den Haag.’ Volgens de partij hebben de inwoners van Leidschendam-Voorburg geen behoefte aan coffeeshops. ‘Het voegt niet toe aan deze prachtige gemeente. Ik sta pal voor onze inwoners en die hebben geen behoefte aan vervuiling en overlast’, aldus lijsttrekker Bouw.

D66 ziet het anders. ‘Als een coffeeshop zich hier zou willen vestigen, moet dat mogelijk zijn’, stelt fractievoorzitter Peter van Dolen. ‘Het is een wettelijk recht. Wij als D66 hebben ook geen behoefte aan een coffeeshop, maar wij zijn er ook niet tegen. Als er behoefte aan is, moet dat mogelijk zijn.’ De partij van Van Dolen vindt wel dat de eigenaar van zo’n coffeeshop goed gescreend moet worden. En een zaak moet ook niet in de buurt van een school komen. ‘Als alles zo zuiver is als een klontje, moet het kunnen. Je moet als gemeente de wet respecteren. Wij vinden dat het hele drugsbeleid uit de criminele sfeer moet worden gehaald’, sluit Peter van Dolen af.