Plaatsing brug in nieuwe Julianasluis is millimeterwerk

GOUDA - In Gouda is zaterdagochtend de eerste nieuwe sluisbrug over de Julianasluis geplaatst. De brug is door een enorme kraan van een platform getild.
Volgens projectleider Peter van Nes van hoofdaannemer VHB is de klus 'een technisch hoogstandje'. 'We hadden een speling van enkele millimeters. Door het prachtige weer is de plaatsing van de brug heel voorspoedig verlopen.' De nieuwe Julianasluis zal in de zomer in gebruik worden genomen. De bouwwerkzaamheden zijn al sinds augustus 2012 aan de gang.
Inmiddels zijn de sluis- en brughoofden gereed. De komende weken wordt het asfalt op de brug en de ernaast gelegen weg op gelijke hoogte gebracht. De oude Julianasluis is te klein geworden voor de toegenomen broeps-  en recreatievaart. Naast het monumentale bouwwerk verrijst nu de tweede sluis die breder en dieper is.
Belangrijke schakel 
Als beide sluizen operationeel zijn, worden plezierjachten en binnenvaartschepen van elkaar gescheiden. De Julianasluis verbindt de Hollandsche Ijssel en het Gouwekanaal is een belangrijke schakel in de vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam.