Persoonlijke brieven WO I online verzameld, woensdag start in Den Haag

DEN HAAG - Wie nog spullen uit de Eerste Wereldoorlog heeft, kan die voortaan laten opnemen in een groot, digitaal Europees archief, Europeana 1914-1918. Woensdag gaat het onlineplatform in Nederland van start, tijdens een speciale bijeenkomst in Den Haag.
Brieven, dagboeken, foto's en andere persoonlijke herinneringen - alles is welkom en kan worden ingebracht op zogeheten collectiedagen die op verschillende plaatsen en momenten in Nederland worden gehouden.
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De oorlog werd niet op Nederlands grondgebied uitgevochten - ons land was neutraal gebleven - maar Nederland kreeg wel te maken met voedselschaarste, werkloosheid en een instroom van vluchtelingen uit België. Ook waren hier 50.000 Engelse, Duitse, Belgische en Franse militairen geïnterneerd.

Centralen

Hoofdrolspelers in het conflict waren enerzijds de 'centralen' (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en later ook Turkije) en anderzijds de geallieerden (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland en in een later stadium de Verenigde Staten). De zwaarste strijd werd uitgevochten in Frankrijk en België, maar ook in Turkije werd slag geleverd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ook voor het eerst strijdgassen gebruikt, zoals chloorgas en mosterdgas. In november 1918 gaven de centralen zich gewonnen, waarna de balans kon worden opgemaakt: meer dan 9 miljoen strijders verloren het leven.
In september gaat in Huis Doorn, de nationale plaats van herinnering aan de Eerste Wereldoorlog, een expositie over Nederland in WO I open. In datzelfde Huis Doorn zijn 28 en 29 maart de eerste collectiedagen voor Europeana 1914-1918. De objecten en documenten die mensen meenemen, kunnen daar direct worden gedigitaliseerd