'Huisverpleegkundigen van Florence leveren forse besparing op'

Thuiszorg
Thuiszorg
RIJSWIJK - De huisverpleegkundigen van Florence in Den Haag en omgeving kunnen de bezuinigingen op de thuiszorg opvangen. 'Door de inzet van huisverpleegkundigen hebben onze cliënten twintig tot veertig procent minder verzorging nodig'.
In 2010 begon zorgaanbieder Florence met het project Huisverpleegkundige. Inmiddels heeft Florence ruim vijftig van dit soort wijkverpleegkundigen in dienst in de Haagse regio. Het aantal groeit nog steeds. Ook andere zorgaanbieders zetten wijkverpleegkundigen in, die de leefsituatie in kaart brengen van kwetsbare mensen en patiënten die net uit het ziekenhuis komen. Zij werken samen met andere hulpverleners, de huisarts, ziekenhuizen, de thuiszorg en welzijnsinstellingen.

Langer zelfstandig

Samen wordt gekeken wat er goed gaat en waar de cliënt hulp nodig heeft. De wijkverpleegkundige geeft advies bij hulpmiddelen, gebruik van medicijnen, omgaan met verdriet, eenzaamheid of chronische aandoeningen. Hierdoor wordt er minder een beroep gedaan op de huisarts en kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. 'We kijken eerst of de patiënt veilig is in zijn eigen huis', zegt Ben van Gent, lid van de Raad van Bestuur van Florence. 'Dan bekijken we zijn sociale netwerk. Welke taken kunnen vrienden, buren en familie doen? En dan pas stellen we de vraag: Heeft hij zorg nodig?'
Florence denkt hiermee een forse besparing op de zorg te kunnen realiseren. 'Door zo'n plan op te stellen is minimaal twintig en maximaal veertig procent minder verzorging nodig', aldus Van Gent. De huisverpleegkundigen factureren niet per minuut maar werken volgens een vast tarief. Volgens Van Gent leidt dat tot betere zorg en minder administratie. 'Als we dit project landelijk uitrollen, kunnen we de bezuinigingen van het kabinet op de thuiszorg opvangen'.

Uurtje factuurtje

Het project sluit naadloos aan op het kabinetsbeleid om de wijkverpleegkundige weer een vaste plek te geven in de wijk. Zij worden vanaf volgend jaar betaald vanuit de basisverzekering en mogen zelf inschatten hoeveel tijd nodig is om een cliënt te helpen. Geen stopwatch en 'uurtje factuurtje' meer. 'Toen wij begonnen met Huisverpleegkundigen startten wij ook de discussie over de zorgkosten. Eigenlijk heeft Florence aan de wieg gestaan van het huidige kabinetsbeleid', aldus Van Gent.