‘Er is altijd een klein risico op een groot ongeluk met de tram’

DELFT - De veiligheid van trams staat niet ter discussie. Dat zegt professor John Stoop, deskundige op het gebied van tramveiligheid en verbonden aan de TU Delft. Hij zegt dit naar aanleiding van recente tramongelukken in Den Haag en Rotterdam.
Eerder vandaag werd bekend dat het stadsgewest Haaglanden in een opmerkelijk harde brief aan de HTM opheldering eist over het grote aantal ongelukken met trams de afgelopen maanden.
Maar volgens Stoop is er 'altijd een klein risico op een groot ongeluk’. Stoop deed in 2008 het laatste grootschalige onderzoek naar de veiligheid van het tramverkeer, in opdracht van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Stoop staat jaren later nog steeds achter zijn conclusies van destijds, al vindt hij wel dat het onderzoek herhaald zou moeten worden. De veiligheid van trams is volgens hem verbeterd, het aantal ongelukken is afgenomen en de incidenten worden niet veroorzaakt door de snelheid van de trams.

Doden

In de periode 2000 tot en met 2007 halveerde het aantal tramongelukken, van 754 naar 413. Wel is het verkeersgedrag van trambestuurders van invloed, aldus Stoop. In de onderzochte periode van acht jaar vielen 61 doden door tramongelukken, waarbij Amsterdam als gevaarlijkste stad voor trampassagiers uit de bus kwam.
Volgens Stoop zijn tramexploitanten druk bezig hun veiligheidssystemen op elkaar af te stemmen, mede door de vele interregionale tram- en lightrailprojecten.

Weinig risico

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderschrijft dat trampassagiers relatief weinig risico's op ongelukken lopen. In de afgelopen 10 jaar vielen er gemiddeld een dode en 19 gewonden per jaar.
Maar volgens het onderzoeksinstituut zijn trams wel verantwoordelijk voor relatief veel slachtoffers aan de buitenzijde van de tram. De SWOV heeft berekend dat de tram relatief vaak betrokken is bij ongelukken met andere weggebruikers, waarbij de passagiers zelf overigens meestal ongedeerd