Gevangenisziekenhuis Scheveningen flink verbeterd

Gevangenis Scheveningen
Gevangenis Scheveningen
DEN HAAG - Het Justitieel centrum voor somatische zorg (het voormalige Justitieel Medisch Centrum ) in Scheveningen staat niet langer onder verscherpt toezicht, maar onder het reguliere toezicht.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) concludeert in een rapport dat het centrum 'de afgelopen periode noodzakelijke verbeteringen heeft geboekt op belangrijke thema’s. Hierdoor zijn de voorwaarden voor verantwoorde zorgverlening naar oordeel van de IGZ voldoende geborgd.'
Nog niet alle verbeterdoelen zijn gehaald, maar het gaat voldoende de goede kant op volgens het rapport dat dinsdag naar de Tweede Kamer ging.
Het bajeshospitaal kwam in opspraak doordat de zorg er soms gebrekkig zou zijn.